Sykdommer

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelene:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Arvelige øyesykdommer hos hos katt

Om Øyesykdommer

Med medfødte arvelig betingede øyesykdommer mener vi arvelige sykdommer og tilstander som skyldes misdannelser. Ofte kan man se hva som er feil allerede når valpen åpner øynene, men det skjer også at en feil er til stede fra fødselen, men at resultatet ikke viser seg før etter at det er gått en tid. Eksempler på dette er netthinneløsning på grunn av colobom i synsnerven, og katarakt på grunn av misdannelse i den bakre delen av linsen.