Netthinneløsning

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Hvis det skjer ansamling av væske under netthinnen, eller det oppstår rifter i den, kan den løsne. Løsning fører til bortfall av synet. Men løsning i små områder blir sjelden registrert av eieren, fordi hunden ikke viser synlige symptomer på nedsatt syn.

Den grå, tynne netthinnen med blodkar i kan ses gjennom en utvidet pupillåpning

Årsak

Netthinnen ligger bak i øyet. Den holdes på plass av glasslegemet, en gelatinøs struktur som ligger mellom linsen og netthinnen. Hvis det skjer ansamling av væske under netthinnen, eller det oppstår rifter i den, kan den løsne. Løsning fører til bortfall av synet. Men løsning i små områder blir sjelden registrert av eieren, fordi hunden ikke viser synlige symptomer på nedsatt syn. Hvis derimot større områder av netthinnen eller hele netthinnen løsner, vil hunden miste synet på det øyet som er affisert.

Avhengig av årsaken kan netthinneløsning skje i det ene eller begge øyne. Netthinneløsning kan være, men er ikke bestandig, arvelig betinget. Arvelig betinget netthinneløsning ser man der netthinneløsningen skjer som følge av en defekt i synsnerven. Arvelige sykdommer som gir slike defekter er først og fremst colobom i synsnerven, samt unormalt utviklet synsnerve (hypoplasi av synsnerve /mikropapill). Det er gitt beskrivelse av disse tilstandene i egne avsnitt.

Ved noen øyesykdommer har ikke netthinnen løsnet, men den har aldri vært normalt utviklet, og den har aldri ligget på plass. Dette ses ved total retinal dysplasi og som en komplikasjon til Collie Eye Anomaly (CEA). Netthinneløsning kan også skyldes skade eller en sykdom i kroppen. Ofte kreves mer undersøkelser enn øyelysing for å fastslå årsaken til netthinneløsningen.