Øyelyserenes historie

Tekst: Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO
Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Øyelyserenes historie

De første interesserte veterinærene fant frem oftalmoskopet og begynte å kikke hunder i øynene på slutten av 1970-, begynnelsen av -80tallet. Siden har kompetanse og nivå på diagnostisk utstyr økt. I dag tilbys oppdretterne et system med standardisert undersøkelsesmetode og utstyr, standardisert utdanning og felles nordisk eksamen. Attestene som utstedes er en norsk utgave av internasjonale attester (ECVO-attesten), og resultatene kan i fremtiden utveksles gjennom en felles europeisk database.