Om NSVO

NSVO er en faglig forening for dyrleger med interesse for og videreutdannelse innenfor arvelige øyesykdommer hos hund og katt.

NSVO - Norsk Selskap for Veterinær Oftalmologi

NSVO ble stiftet i 1992 da øyelyser Trond Bergsjø tok initiativ til formalisering av gruppen av øyelysere som hadde blitt utdannet i Norge siden 1986. Frem til da var gruppen ledet av Ellen Bjerkås.

Selskapets logo er tegnet av øyelyser Birgitte Grann Greve.

Den første formann i NSVO var Trond Bergsjø, senere ledere har vært Jon Snøfugl, Ellen Dobloug, Niels Højgaard Andersen, Hege Jøntvedt Engum og Ernst-Otto Ropstad. I dag (2020) er det Dagny Spanne Kjær som er leder for gruppen av norske øyelysere.

NSVO er nå en etablert gruppe som teller mange medlemmer. Det arrangeres årlige møter med kurs og diskusjoner. Hvert fjerde år er det NSVO som har ansvar for det nordiske møtet (NEM).

NSVO har to æresmedlemmer; Ellen Bjerkås (2010) og Trond Bergsjø (2015).