Artikler

Glaukom Artikkel i Hundesport

Glaukom. Artikkel i Hundesport

ECVO Attester Artikkel i Hundesport

Artikkelen forklarer ECVO attestene og øyelysing for hundeeiere.

Litt om øyets oppbygging og om de ulike strukturene i øyet (Hund)

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO
Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2015
Hele artikkelen kan leses her.

Litt om øyets oppbygging og om de ulike strukturene i øyet (Katt)

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO
Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2015
Hele artikkelen kan leses her.

Avlsanbefalinger

Hensikten med øyelysing er todelt. Ved systematisk å undersøke hunder som skal brukes i avl ønsker man å hindre at hunder som har alvorlige arvelige øyesykdommer blir brukt som avlshunder og derved fører anlegget for sykdommen videre til avkommet. Man ønsker også å identifisere hunder som har en arvelig øyesykdom for å kunne hjelpe disse hundene til et best mulig liv.