​Ceroid lipofuscinose (CL)

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Ceroid lipofuscinose er egentlig ikke en primær øyesykdom, men en sykdom som rammer nervesystemet.

Årsak

Ceroid lipofuscinose er egentlig ikke en primær øyesykdom, men en sykdom som rammer nervesystemet. Men siden man hos mange raser kan se samtidige øyesymptomer, eller øyesymptomene kan være de første tegn på sykdom, er CL tatt med her. Sykdommen skyldes ansamling av avfallsstoffer (lipofuscin) i ulike typer vev i kroppen. I øynene skjer denne ansamlingen i retinas pigmentepitelceller som ligger bak netthinnen, og pigmentepitelcellene ødelegges gradvis. Normal funksjon i pigmentepitelcellene er nødvendig for normal funksjon i synscellene, derfor vil synscellene også etter hvert ødelegges og hunden mister synet. Hunden vil også vise andre symptomer fra nervesystemet. Det er raseavhengig hvilke symptomer som kommer først; hos engelsk setter med CL er øyesymptomene lite fremtredende, mens hos for eksempel tibetansk terrier og polsk owzcarek nizinni kan øyesymptomene være første tegn på sykdom.

Det er utviklet gentester for CL hos mange hunderaser