Lærebok i oftalmologi

Læreboken ble utgitt i 2010 av Ellen Bjerkås. Da boken ble skrevet var hun professor i oftalmologi på Norges veterinærhøgskole (nå NMBU Veterinærhøgskolen) og Diplomate ECVO.

Læreboken

Den største utfordringen når man studerer oftalmologi er å forstå hvordan øyet er sammensatt, hvordan de ulike komponentene i øyet fungerer og hvordan de sammen med nervebaner og hjerne danner synssystemet. Denne boken er beregnet på veterinærstudenter og på veterinærer i allmenn praksis.