SPR hos shetland sheepdog

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

SPR hos shetland sheepdog er en netthinnesykdom med et langsomt forløp, og med like høy forekomst hos tisper som hos hannhunder.

(Bildet hentet fra: Karlstam L, Hertil E, Zeiss C, Ropstad EO, Bjerkås E, Dubielzig RR, Ekesten B. A slowly progressive retinopathy in the Shetland Sheepdog. Vet Ophthalmol 2011: 14, 4, 227–238)

Årsak

SPR hos shetland sheepdog er en netthinnesykdom med et langsomt forløp, og med like høy forekomst hos tisper som hos hannhunder. De første netthinneforandringene ses hos hunder i 4-5 års alder. Forandringer i netthinnene kan i tidlige stadier forveksles med progressiv retinal atrofi (PRA- se omtale av denne), og som ved PRA vil det skje en gradvis ødeleggelse av staver og tapper i netthinnene. Hunder med SPR viser imidlertid ikke alltid tegn til nedsatt syn, selv om dette vil variere, i motsetning til hunder med PRA. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil man også se at netthinneforandringene ikke er lik de som ses ved PRA.

Hunder med SPR har ikke den økte refleksen fra øyets bakgrunn som er karakteristisk for PRA, men mer en grålig misfarging av netthinnen, og det ses ikke den samme tilbakedannelsen av blodkar i netthinnene som ved PRA, selv om blodkarene kan værenoe tynnere enn normalt i langtkomne stadier av SPR.