Om øyelysning

Tekst og bilder: Hege Jøntvedt Engum og Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2015

Hele artikkelen kan leses her

Med medfødte arvelig betingede øyesykdommer mener vi arvelige sykdommer og tilstander som skyldes misdannelser. Ofte kan man se hva som er feil allerede når valpen åpner øynene, men det skjer også at en feil er til stede fra fødselen, men at resultatet ikke viser seg før etter at det er gått en tid.

Målet

Vi ønsker å spare våre kjæledyr for smerte og forbedre deres livskvalitet. Ved tidlig gjenkjennelse og behandling av sykdom kan man spare dyret for unødvendig lidelse. Spredning av øye- sykdommer som er arvelig betinget, kan begrenses innen en rase ved å utelukke affiserte dyr fra avl.

Hvorfor bør din hunds øyne undersøkes?

Synet er svært viktig også for dyr. Tap av syn nedsetter evnen til kommunikasjon med omverdenen. Det er viktig med regelmessig undersøkelse av din hunds øyne for tidlig å kunne oppdage sykdom som kan medføre smerter eller tap av synet.

Den årlige helsesjekken hos din veterinær omfatter også en overfladisk undersøkelse av øynene, men i tillegg anbefales undersøkelse hos en øyelyser når hunden er 1, 4 og 7 år gammel.

En øyelyser foretar en mer omfattende øyeundersøkelse, både av øynenes omgivelser og overflater, samt av strukturene inne i øynene. Dersom du har en avlshund, bør hunden undersøkes årlig så lenge den benyttes i avl. Hunder av enkelte raser bør også undersøkes før salg ved 8 ukers alder.

Skal du kjøpe valp bør du kreve at foreldredyrene er øyelyst i løpet av det siste året.

Din veterinær hjelper deg:

Ved å diagnostisere og behandle øyesykdommer, for å spare ditt dyr for smerte og forbedre dets livskvalitet.

Ved å diagnostisere arvelige øyesykdommer og gi råd om bruk i avl, kan vi begrense forekomsten av tilsvarende problemer i kommende generasjoner.

Ved forandringer i linsen som er av betydning for hundens syn, henvises til de av øyelyserne som har mikrokirugikompetanse og utstyr for operasjon av grå stær ved hjelp av fakoemulsifikasjon.

(Liste over autoriserte øyelysere)

Spør din dyrlege om råd.

Hva kan du som eier gjøre?

Sjekk hundens øyne daglig og tørk vekk slim i øyekrokene og rundt øynene.

Ta kontakt med dyrlege dersom:

  • hunden kniper øyet eller viser tegn til smerte
  • hvis den er lyssky
  • øyet er rødt
  • det ligger gult eller grønt puss i øyekroken
  • øyet ser annerledes ut enn vanlig
  • du mistenker at hunden har nedsatt syn

Gjennomfør rutineundersøkelse hos øyelyser som anbefalt.

Hvordan foregår øyelysning?

Hunden må være ID-merket før undersøkelsen og man må ha med registreringsbevis og eventuelle tidligere attester. Før undersøkelsen skal eier eller den som har med hunden skrive under på en eierbekreftelse.

Deretter foretas en første undersøkelse. Videre får hunden øyedråper for at pupillåpningene skal kunne utvides slik at linser og netthinner kan vurderes. Utvidelsen av pupillene med dråper tar 20 min.

Hunden sitter på et undersøkelsesbord og trenger ikke å få noen beroligende sprøyte. Øyelyseren bruker et indirekte oftalmoskop for å se på netthinnene. Spaltelampe brukes for å undersøke linse, fremre deler av øyet og øyelokkene.

Effekten av de pupillutvidende dråpene varer i noen timer. I denne tiden vil hunden kunne vise ubehag hvis den utsettes for sterkt sollys.

Resultatet av øyelysingen registreres elektronisk på NKK’s Dog Web. Eier får vite resultatet med en gang.

Gonioskopi er betegnelsen på undersøkelse av vinkelen mellom hornhinne og regnbuehinne hvor væsken som produseres inne i øyet dreneres ut igjen. Væsken i øyet er nødvendig fordi den opprettholder øyets fasong og gir næring til strukturene i øyet som ikke er forsynt med blodkar. Det skal normalt være balanse mellom det som produseres og det som dreneres ut igjen. Hvis det blir for mye væske inne i øyet, stiger øyetrykket og det utvikles glaukom.

Gonioskopi anbefales på hunder av enkelte raser og er en tilleggsundersøkelse som gjøres for å se etter om hunden er disponert for å få glaukom. Gonioskopi gjøres kun en gang etter at hunden er fylt ett år, og må gjøres samtidig med en ordinær øyelysing.