Retinal pigmentepiteldystrofi (RPED)

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

For mange år siden ble denne netthinnesykdommen kalt ”Sentral PRA” fordi de første forandringene kunne ses i sentrale deler av netthinnene.

RPED hos engelsk cocker spaniel. De mørke flekkene representerer ansamlinger av avfallsstoffer i pigmentepitelcellene

Årsak

For mange år siden ble denne netthinnesykdommen kalt ”Sentral PRA” fordi de første forandringene kunne ses i sentrale deler av netthinnene. I enkelte lad er betegnelsen fremdeles i bruk. Men dette er ikke en type PRA, derimot en sykdom som angår retinas pigmentepitelceller, celler som ligger bak netthinnen.

Det er vist at årsaken til RPED heller er feil i sammensetningen av fôret enn utelukkende genetiske faktorer, selv om en arvelig komponent nok er involvert. RPED var tidligere vanlig i UK, men sås bare sporadisk i Norge. I dag er tilstanden sjeldent diagnostisert.