Retinal Dysplasi (RD)

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Retinal dysplasi (RD) er en medfødt misdannelse i netthinnen bak i øyet. Synscellene utvikles ikke normalt, men blir liggende kaotisk og uorganisert.

Geografisk RD

Geografisk RD hos golden retriever. Midt i netthinnen ses en svakt grå, sirkelformet dannelse (piler). I de grå partiene er netthinnen unormalt utviklet

Årsak

Retinal dysplasi (RD) er en medfødt misdannelse i netthinnen bak i øyet. Synscellene utvikles ikke normalt, men blir liggende kaotisk og uorganisert. I slike misdannede områder kan ikke synsimpulser overføres normalt. Graden av utbredelse avgjør hvorvidt hunden har synsproblemer. Forandringene kan variere fra bare noen små misdannede områder, som ikke har noen betydning for hundens syn, til store misdannelser hvor hele netthinnen er feilutviklet og hunden er født blind.

Symptomer

Avhengig av utbredelse av forandringene i netthinnen deles retinal dysplasi inn i

  • (multi)fokal (flekkvis) RD med synlige foldedannelser i netthinnen.
  • geografisk RD hvor større områder i netthinnen er misdannet.
  • total RD hvor netthinnen ikke er festet på normal plass men flyter rundt bak i et blindt øye.

RD vil ikke øke i utbredelse etter hvert som hunden blir eldre, men det kan skje netthinneløsning og/eller blødninger i de misdannede partiene.

Geografisk RD hos golden retriever. Midt i netthinnen ses en svakt grå, sirkelformet dannelse (piler). I de grå partiene er netthinnen unormalt utviklet

RD-forandringer ser vi som oftest, men ikke alltid, i begge øyne, men utbredelsen av forandringene kan variere. Et problem man møter ved øyelysing er at små forandringer ikke lenger kan ses når hunden blir eldre. Dette vil ikke si at netthinnen blir normal, bare at netthinnen blir tynnere i de unormale områdene. RD forekommer hos hunder av mange raser, og med varierende alvorlighetsgrad. RD antas å være arvelig betinget hos alle raser der tilstanden påvises.

​Total RD

Total RD. Øyet er preparert for undersøkelse. Hornhinnen til venstre. Netthinnen er krøllet opp og ligger som en grå klump bak linsen inne i øyet. Hunden er blind