Colobom

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Colobom i synspapillen er en misdannelse i synsnerven der denne går ut fra øyet og til hjernen.

Flat coated retriever med colobom

Bakerste del av øyet hos en flat coated retriever med colobom i synsnerven (pil)

Årsak

Colobom i synspapillen er en misdannelse i synsnerven der denne går ut fra øyet og til hjernen. I området som er misdannet mangler det nervetråder, slik at det ikke kan overføres synsimpulser fra øye til hjerne. Colobomet kan være lite og påvirke synet i minimal grad. Men hvis colobomet er stort slik at hele eller det meste av synspapillen er misdannet, vil hunden være blind eller ha sterkt nedsatt syn på dette øyet. Selve colobomet vil ikke forandre seg, men det kan forårsake trekk i netthinnen slik at den senere løsner.

Misdannelse

Hunder kan ha colobom i det ene eller i begge øyne. Hvis bare synsnerven i det ene er misdannet, kan det være vanskelig for eier å oppdage at hunden ikke har normalt syn på dette øyet.

Spontane misdannelser med colobom i synspapillen ses hos hunder av alle raser Colobom i eller ved synspapillen er en av misdannelsene som kan forekomme ved Collie Eye Anomaly (CEA) – se avsnittet om dette.