Iriscyster

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Væskefylte blærer (cyster) med utspring i regnbuehinnen (iris) ses fra tid til annen hos eldre hunder.

Årsak

Væskefylte blærer (cyster) med utspring i regnbuehinnen (iris) ses fra tid til annen hos eldre hunder. Man kan se dem som brunpigmenterte runde legemer (pil) som ruller frem og tilbake i det fremre øyekammeret, mellom hornhinnen og regnbuehinnen. Slike iriscyster affiserer som regel ikke hunden, og behandles ikke, med mindre de skulle bli tallrike og store slik at hunden mister synet.

En spesiell type iriscyster som utgår fra baksiden av regnbuehinnen er kjent fra mange land hos blant annet grand danois og golden retriever. Det mistenkes også at slike cyster kan forekomme hos labrador retriever. Disse cystene kan være mange i antall slik at de presser regnbuehinnen fremover og forårsaker at trykket inne i øyet stiger. Man kan også se samtidig betennelse i regnbuehinnene som blir mørkere enn normalt. Samtidig kan linsene forandres, med nedslag av brunt pigment foran på linsene og utvikling av katarakt. Tilstanden kan være svært vanskelig å behandle, og vil ofte føre til tap av synet. Denne typen iriscyster har bare sporadisk vært diagnostisert i Norge.