Vitreusfremfall

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Vitreusfremfall (”glaskroppframfall”, vitreusprolaps) betyr at litt av denne gelemassen lekker ut foran linsen slik at vi kan se det i pupillåpningen som en liten grå sky.

Litt av glasslegemet har lekket frem i øyet og ses som en liten, grå sky (pil)

Årsak

Inne i øyet, mellom linsen og netthinnen ligger en geleaktig, klar struktur som kalles glasslegemet (vitreus). Glasslegemet holder øyet i fasong og netthinnen på plass. Vitreusfremfall (”glaskroppframfall”, vitreusprolaps) betyr at litt av denne gelemassen lekker ut foran linsen slik at vi kan se det i pupillåpningen som en liten grå sky.

Det er i hovedsak to årsaker til vitreusfremfall. De små trådene som skal holde linsen på plass kan ryke, og derved kan vitreus kile seg frem. Denne tilstanden er forløperen til en alvorlig øyesykdom som kalles linseluksasjon (se beskrivelse av denne).

Men det kan også skje at glasslegeme- materialet endrer karakter og blir mer tyntflytende enn det normalt skal være. Dette kalles vitreusdegenerasjon. Da kan det lekke ut, selv om alle trådene som holder linsen på plass er intakte. Dette kan skje hos hunder av alle raser, men framfor alt hos italiensk dvergmynde, whippet og chinese crested.

Betydningen av vitreusfremfall som følge av at det har skjedd en endring i selve glasslegemematerialet (vitreusdegenerasjon) er ikke sikkert fastslått. Det er hevdet at tilstanden kan føre til senere netthinneløsning, noe som er kjent hos mennesker. Men hos hund er dette ikke påvist. Utfordringen for en øyelyser som påviser vitreusfremfall er å fastslå om det dreier seg om en vitreusdegenerasjon eller om det er et tidlig tegn på linseluksasjon. Øyelyseren vil lete etter andre forandringer i øyet, men det kan av og til være nødvendig med ny undersøkelse etter en tid.

Hos noen raser som har begge tilstander, for eksempel chinese crested dog, er det aktuelt å gjøre en gentest for å utelukke linseluksasjon