Okulær melanose (Melanocystisk glaukom)

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Glaukom (”grønn stær”) er en øyesykdom som skyldes at væsketrykket inne i øyet blir høyere enn normalt.

​ Okulær melanose

Til venstre et tidlig stadium av sykdomsutviklingen, hvor det ennå ikke er skjedd økning i væsketrykket i øyet (intraokulært trykk).

Til høyre sent stadium med økt væsketrykk i øyet(glaukom)

Årsak

Glaukom (”grønn stær”) er en øyesykdom som skyldes at væsketrykket inne i øyet blir høyere enn normalt. En spesiell type glaukom ses som en arvelig sykdom hos cairn terrier. Sykdommen kalles okulær melanose fordi trykkstigningen skyldes store ansamlinger av pigment (melanin). Pigmentansamlingene skjer både i veggen i øyeeplet, i væsken inne i øyet og i vinkelen mellom hornhinne og regnbuehinne hvor væske fra øyet normalt skal dreneres. Når dette avløpet blir tett, vil væsketrykket inne i øyet stige.

Behandling

Det finnes ikke noen effektiv behandling mot sykdommen. Okulær melanose vil angripe begge øyne, og hunden vil etter hvert bli blind.