Hypoplasi av nervus opticus. Mikropapill

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Overføring av synsimpulser fra øyet til hjernen blir derfor nedsatt, eller det skjer ingen overføring i det hele tatt.

​Netthinnen med synspapill sett gjennom pupillåpningen

A: Normal synspapill. Synspapillen er frodig og rosa med mange blodkar
B: Hypoplasi av synsnerven. Synspapillen er mindre og mørkere enn normalt

Årsak

Synsinntrykkene som går gjennom øyet fanges opp av netthinnen bakerst i øyet og går via tynne nervetråder på overflaten av netthinnen til synspapillen, hvor trådene samles og danner synsnerven. Nervus opticus er det latinske navnet på synsnerven som går fra øyet til hjernen. Misdannelse (hypoplasi) av synsnerven fører til at nerven er mindre og tynnere enn normalt. I en slik synsnerve er det færre nervetråder enn det skal være. Overføring av synsimpulser fra øyet til hjernen blir derfor nedsatt, eller det skjer ingen overføring i det hele tatt.

Symptomer

Ved hypoplasi av n.opticus er synspapillen liten og mørk. En sjelden gang kan det være vanskelig ved øyelysing å skille mellom en liten, normal synspapill og en som er feilutviklet, men som oftest er forandringene tydelige.

Varierende med alvorlighetsgraden av misdannelsen kan hunden ha nedsatt syn eller være helt blind på det syke øyet. Hvis misdannelsen bare angår synsnerven på det ene øyet, har eier ofte ikke merket at hunden ser dårlig. Men det forekommer også at begge synsnervene er misdannet og hunden er født blind. Hypoplasi av synsnerven kan opptre som eneste misdannelse eller sammen med andre misdannelser i øyet.