Multiple medfødte øyeforandringer, herunder mikroftalmi

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Mikroftalmi er en misdannelse som betyr at øyet er mindre i størrelse enn det som er normalt for rasen.

​Lhasa apso med mikroftalmi

Pupillen er hvit på grunn av katarakt i linsen

Årsak

Mikroftalmi er en misdannelse som betyr at øyet er mindre i størrelse enn det som er normalt for rasen. I noen tilfeller påvises bare forskjell i størrelsen på de to øynene på en hund, uten at andre misdannelser kan påvises. Men ofte ses samtidig andre misdannelser, først og fremst katarakt i linsen, men også forandringer i cornea, iris (regnbuehinnen), netthinnen og synsnerven.

Denne formen for mikroftalmi kalles multiple okulære anomalier (MOA).

Mikroftalmi kan være forbundet med merle (droplet) pelsfarge hos noen hunderaser, som for eksempel australian shepherd, som også kan ha andre misdannelser i øynene. Men mikroftalmi forekommer også som en rasebetinget misdannelse hos hunderaser som ikke har merle-farge, og spontant hos hunder av alle raser. Hunder med MOA er blinde på det misdannede øyet.