Pigmentøs chorioretinopati

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

De første forandringene i netthinnene kan påvises fra 2-3 års alder som en grålig misfarging i ytterkanten av netthinnene.

Moderat grad av pigmentøs chorioretinopati med grålig skjær i ytterkanten av netthinnen, samt karakteristiske smultringformede forandringer (pil)

Årsak

Hos chinese crested dog er det beskrevet flere netthinnesykdommer av typen PRA, blant annet prcd-PRA. I tillegg ser man hos rasen en spesiell netthinnesykdom som er gitt betegnelsen pigmentøs chorioretinopati. Pigmentøs chorioretinopati fører til redusert syn, men utviklingen til total blindhet kan være svært langsom.

De første forandringene i netthinnene kan påvises fra 2-3 års alder som en grålig misfarging i ytterkanten av netthinnene. Grålig misfarging (hypo/hyperreflektivitet) er noe man kan se også som en normal variant i netthinnen hos chinese crested dog, og det kan derfor være vanskelig å stille diagnosen på et tidlig tidspunkt. Men etter hvert utvikles mer karakteristiske forandringer med ringformede mørkere prosesser. Disse kan imidlertid bli mindre uttalte etter som hunden blir eldre, og det kan derfor noen ganger være vanskelig å stille diagnosen hos en gammel hund.

Årsaken til pigmentøs chorioretinopati er forandringer i årehinnen (choroidea) og i retinas pigmentepitel som ligger bak netthinnen. Etter hvert vil også synscellene i netthinnene påvirkes og gradvis ødelegges. Siden synscellene ikke er påvirket i tidlige stadier av sykdommen, vil elektroretinografisk undersøkelse (ERG) gi normale funn. Men etter hvert ses også ERG-forandringer, som skyldes nedsatt funksjon både i staver og i tapper.