Corneadystrofi

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Corneadystrofi kaller man det når deler av hornhinnen blir ugjennomsiktig, og det ikke ligger til grunn en skade eller sykdom inne i øyet.

​Corneadystrofi

hos cavalier king charles spaniel

Noen raser er mer disponert for å få corneadystrofi enn andre, for eksempel collie og cavalier king charles spaniel. Men i utgangspunktet kan hunder av alle raser utvikle corneadystrofi. Som regel utvikles corneadystrofi spontant, uten at det har skjedd noe på forhånd som har kunnet forårsake forandringen. Det er ikke smertefullt for hunden.

Corneadystrofi inndeles etter hvor i hornhinnen problemet sitter. Den vanligste formen skyldes en lokal ”stoffskifte-forstyrrelse”, noe som fører til nedslag av hvite krystaller av fett eller kolesterol. Forandringen ser man som en liten, oval flekk, vanligvis midt på hornhinnen. Hos siberian husky kan forandringene være mer
uttalte og kan dekke store deler av synsfeltet.

En type corneadystrofi som fører til skade i det aller innerste laget i hornhinnen – endoteldystrofi - fører til at hornhinnen tar opp væske som en svamp og derfor blir uklar. Dette ses først og fremst hos boston terrier, men også av og til hos enkelte andre raser, som chihuahua og dachshund.

Husky

Bildet til venstre viser en husky med milde forandringer.

Avlsanbefaling

Corneadystrofi registreres på attesten, men gir ikke avlsrestriksjoner. Hunder med endoteldystrofi bør ikke brukes i avl