ENTROPION / EKTROPION / MAKROBLEFARON

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Entropion og ektropion er betegnelser på øyelokk som er unormalt utformet.

Entropion og ektropion er betegnelser på øyelokk som er unormalt utformet. Men grensen mellom hva som er akseptabelt (om enn ikke ønskelig fra et sunnhetssynspunkt) for en hund av en gitt rase, og hva som anses å være sykelig (patologisk) kan være flytende. Spesielt gjelder dette hunder av raser med ekstra lange øyelokk (f.eks. St.Bernhardshund og blodhund), hunder med ekstra korte øyelokk (f.eks. shar pei og chow chow) og hunder med øyelokk som ruller innover i øyekroken mot nesen (f.eks. shih tzu og mops).

​Entropion.

Man kan ikke se kanten på øyelokket, og hår fra utsiden gnir mot øyeeplet

Entropion

Ved entropion ruller øyelokket innover slik at pelsen gnir mot hornhinnen. Dette gjør vondt, og hunden vil holde øyet delvis lukket. I tillegg til vedvarende smerter kan entropion også føre til at det utvikles sår i hornhinnen. Som oftest er det nedre øyelokk som er problematisk, men vi ser også at øvre øyelokk kan rulle innover. Spesielt ser vi dette hos hunder med korte øyelokk og hos hunder med mye hodehud. Symptomer på entropion ses oftest fra hunden er helt ung. Men av og til kan entropion begynne å forårsake symptomer først etter at hunden er utvokst. Dette skyldes da ofte at hunden har hatt en smertefull øyelidelse av annen årsak. Entropion kan korrigeres kirurgisk. En vellykket operasjon fjerner smertene, men betyr at defekten kan skjules. Uttalte forandringer er ikke så lette å korrigere, og det kan være nødvendig med flere operasjoner for et vellykket resultat. I noen tilfeller lar ikke entropion seg korrigere fullstendig.

Makroblefaron

Makroblefaron vil si at øyelokkene er for lange og kan rulle både innover (entropion) og utover (ektropion). Denne tilstanden er et vanlig, om enn ikke ønskelig, rasetrekk hos hunder av mange raser. Hvis øyelokkene ruller utover, utsettes slimhinnen rundt øyet for vær og vind og blir kronisk irritert. Denne tilstanden kan også korrigeres kirurgisk, men ofte ser vi at misforholdet mellom øye og øyelokk er så stor at det kan være vanskelig å oppnå et helt vellykket resultat. Vellykket kirurgi kan imidlertid skjule defekten.

Makroblefaron/entropion/ektropion.

Øyelokkene er altfor lange i forhold til øyeeplet. Hunden har smerter. Det renner fra øyet og hunden holder øyet lukket