Medfødt katarakt. Linsecolobom.

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Ordet katarakt kommer fra det greske katauraktos som betyr foss eller vannfall. I en foss virvler vannet slik at lyset spres i alle retninger. Vannet ser derfor hvitt ut, mens vann er klart hvis det flyter langsomt. En linse med katarakt blir hvit og ugjennomsiktig.

«Grå stær»

En annen betegnelse på katarakt er «grå stær» som kommer av det tyske ordet «starr» (= stiv). Katarakt defineres som enhver uklarhet i linsen, uansett årsak. Katarakter kan være medfødte eller de kan utvikles senere i hundens liv.

Medfødt katarakt med samtidig misdannelse i linsen. A: Katarakt med misdannelse i bakre del av linsen (lenticonus). B: Katarakt med misdannelse i den nedre kanten av linsen slik at den ikke blir strukket i normal stilling (linsecolobom)

Symptomer

Medfødt katarakter finner vi først og fremst i de eldste delene av linsen, det vil si i kjernen i midten, men i blant kan hele linsen etter hvert blir forandret. Medfødt katarakt er relativt vanlig hvis det foreligger misdannelser i øyet, først og fremst hvis øyet er mindre enn normalt (mikroftalmi, se dette).

Av og til kan man samtidig med medfødt katarakt se andre misdannelser i linsen. Dette kan for eksempel være at den bakerste avgrensningen av linsen, linsekapselen, er misdannet og buler ut bakover. Dette kalles lenticonus. Det skjer også at noen av de tynne trådene som skal holde linsen på plass i øyet ikke er normalt utviklet slik at linsen ikke blir strukket i stilling. Dette kalles linsecolobom.