Progressiv retinal atrofi (PRA)

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Progressiv retinal atrofi (PRA) er betegnelsen på en gruppe sykdommer som gradvis fører til at netthinnen ødelegges og hunden blir blind.

Årsak

Progressiv retinal atrofi (PRA) er betegnelsen på en gruppe sykdommer som gradvis fører til at netthinnen ødelegges og hunden blir blind. PRA-sykdommene er forårsaket av mange ulike gendefekter. Felles for sykdommene er at hundene i utgangspunktet har normalt syn, men at synscellene i øynenes netthinner gradvis ødelegges.

Progressiv retinal atrofi (PRA)

A: Normal netthinne

B: PRA. De fleste blodkarene i netthinnen er borte

Symptomer

I netthinnen finnes det to typer synsceller. Stavene er viktige for at hunden skal kunne se når det er dårlig lys, mens tappene virker om dagen og gir det fargesynet hunden har. Stavene ødelegges først hos en hund med PRA. Derfor blir hundene først nattblinde. Man kan merke at hunden blir mørkredd og at den kan ha problemer med å se når den går fra dagslys og inn i et dårlig opplyst rom. Siden stavene er i størst antall i utkanten av netthinnen, smalner synsfeltet inn og hundene får såkalt "tunnelsyn". Gradvis vil også tappene ødelegges. Derved forsvinner også synet i daglys, og hunden blir blind.

Begge øynene angripes samtidig og som regel i samme grad. Sykdommen utvikles over tid og er ikke smertefull. Det kan gå fra ett til flere år fra man merker de første symptomene på nedsatt mørkesyn til hunden er helt blind. Som følge av PRA utvikles ofte grå stær (katarakt) i linsene.

Ved noen former for PRA blir hundene først dagblinde, deretter forsvinner også evnen til å kunne se i mørket. Dette skjer hvis tappene ødelegges før stavene. PRA nedarves hos de aller fleste affiserte hunderaser ved et vikende (recessivt) ikke kjønnsbundet gen, og genet for sykdom må derfor komme både fra moren og fra faren. Men hos noen raser er det andre nedarvingsmønster. Den vanligste formen er det som betegnes prcd-PRA. Det finnes gentester for mange, men langt fra alle, typer av PRA. Man skal være oppmerksom på at mange raser kan ha flere ulike gendefekter som fører til utvikling av PRA.

Gentesting for PRA vil derfor ikke erstatte øyelysing.