RPE65 – CSNB (CONGENITAL STATIONARY NIGHT BLINDNESS)​​

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Retinal dystrofi (RPE65) er en netthinnesykdom som først ble beskrevet fra Sverige hos briard. Sykdommen er imidlertid diagnostisert hos briard også i mange andre land.

Årsak

Retinal dystrofi (RPE65) er en netthinnesykdom som først ble beskrevet fra Sverige hos briard. Sykdommen er imidlertid diagnostisert hos briard også i mange andre land. Det er stor variasjon i grad av kliniske symptomer hos hunder med lidelsen. Affiserte hunder kan vise tidlig tegn på nattblindhet, mens synet i dagslys kan variere. Det vil si at det er stavene i netthinnen som først skades. Hos noen hunder vil også tappene være skadet, med utvikling til total blindhet hos noen hunder, selv om forløpet kan være svært langsomt. Man kan ikke se tydelige forandringer i netthinnene før hunden er noen år gammel, mens ERG (elektroretinografi) kan vise unormale forhold i netthinnen langt tidligere.

Sykdommen har simpel autosomal recessiv nedarving og det er utviklet en gentest for sykdommen. Arvelig nattblindhet er også beskrevet hos tibetansk terrier.