Persisterende pupillmembran (PPM)

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Persisterende pupillmembran (PPM) er rester fra fosterstadiet av et nettverk av blodkar som fantes foran regnbuehinnen og pupillåpningen mens øyet ble utviklet.

Symptomer

Persisterende pupillmembran (PPM) er rester fra fosterstadiet av et nettverk av blodkar som fantes foran regnbuehinnen og pupillåpningen mens øyet ble utviklet. Dette nettverket skal normalt være forsvunnet kort tid etter at hunden har åpnet øynene, men i noen tilfeller ser vi restene av blodkar som tynne brune strenger. Disse kan strekke seg fra den ene siden av regnbuehinnen til den andre, de kan gå fra regnbuehinnen og feste seg på baksiden av hornhinnen eller fra regnbuehinnen og feste seg foran på linsen. Små PPM-strenger er ganske vanlige hos hunder av alle raser og affiserer ikke hunden i det hele tatt.

Hvis strengene bare ligger oppå regnbuehinnen, blir de ikke notert på attesten. Strenger som krysser over pupillåpningen, eller som strekker seg mellom regnbuehinne og hornhinne, eller mellom regnbuehinner og linse noteres på attestene.

Raser og avl

Noen raser undersøkes spesifikt for PPM. Det gjelder først og fremst basenji, men man er oppmerksom på PPM også hos andre raser, inkludert petit basset griffon vendeen, chow chow, engelsk cocker spaniel, airdale terrier, welsh corgi, collie og mastiff av ulike typer.