Primær linseluksasjon

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Med begrepet linseluksasjon betegnes en forskyvning av linsen fra dens opprinnelige plassering i øyet.

Linseluksasjon

Linsen ligger bak regnbuehinnen i nedre halvdel av pupillåpningen. Bakenfor ses netthinnen med synsnerven som en hvit trekant

Med begrepet linseluksasjon betegnes en forskyvning av linsen fra dens opprinnelige plassering i øyet. Normalt ligger linsen like bak regnbuehinnen og holdes på plass ved at den er festet hele veien rundt med tynne tråder som strekker seg fra linsekanten ut til veggen av øyet. Primær linseluksasjon, der det ikke er noen annen øyesykdom, er forårsaket av at disse tynne trådene har en medfødt svakhet som gjør at de gradvis ryker. Når mange tråder er røket, holdes ikke lenger linsen på plass, og linsen beveger seg inne i øyet.

Linsen ligger foran regnbuehinnen

Her ligger linsen foran regnbuehinnen, og man ser kanten på linsen (pil)

Ved total luksasjon kan linsen enten forskyves bakover og bli liggende bak i øyet, fremover og bli liggende foran regnbuehinnen, eller den kan bli sittende fast i pupillåpningen.

Primær linseluksasjon er en arvelig øyesykdom. Luksasjonen skjer hos middelaldrende hunder og er alltid dobbeltsidig, men det kan gå noe tid fra linsen lukserer på det ene øyet til det skjer på det andre. I tiden før linsen lukserer fullstendig vil det kunne ses tegn på at noe er galt; øyet kan være litt rødt, det lekker små mengder væske fra glasslegemet frem under linsen og gjennom pupillåpningen, og avstanden mellom hornhinne og regnbuehinne blir dypere enn normalt. Det finnes gentest for PLL for mange hunderaser, men det er fremdeles noe usikkerhet knyttet til tolkningen av resultatene av gentesten.