Keratoconjunctivitis sicca (KCS)

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Ved keratoconjunctivitis sicca (KCS) produserer ikke tårekjertlene tilstrekkelig tårevæske. Dette påvirker både slimhinnene på innsiden av øyelokkene og hornhinnen.

Det ligger mye seigt slim over øyet, og det har vokst små, tynne blodkar inn I hornhinnen.

Årsak

Hos friske hunder er øynene klare og fuktige. Normalt produseres tårevæsken av flere tårekjertler, de to viktigste sitter over øyet og på innsiden av 3.øyelokk. Tårefilmen spres over øyet når hunden blunker, og bidrar til at støv og små fremmedlegemer vaskes bort.

Ved keratoconjunctivitis sicca (KCS) produserer ikke tårekjertlene tilstrekkelig tårevæske. Dette påvirker både slimhinnene på innsiden av øyelokkene og hornhinnen.

«Tørre øyne» kan oppstå som følge av andre sykdommer og som bivirkning av enkelte legemidler. Som oftest er det imidlertid hundens eget immunsystem - som normalt skal beskytte dyret mot sykdom - som er ansvarlig. Hundens immunapparat oppfatter sine egne tårekjertler som «fremmede» og setter i gang en immunreaksjon i tårekjertlene. Uten behandling vil tårekjertlene gradvis ødelegges til de totalt mister evnen til å produsere tårevæske.

Det vanligste er at sykdommen utvikler seg gradvis med moderate symptomer i begynnelsen. Øynene er litt røde, og hunden har stadig seigt, grått slim i øyekrokene. Etter hvert blir det forandringer i hornhinnen med innvekst av blodkar og nedslag av brunt pigment. Uten behandling kan hornhinne-forandringene til slutt bli så store at hunden får problemer med synet.

Behandling

Det er en viss rasedisposisjon for KCS, men man vet ikke hvordan sykdommen nedarves. Raser som er spesielt utsatt, er chinese crested, mops, bulldog, bull terrier, cocker spaniel (både engelsk og amerikansk), west highland white terrier, men sykdommen er beskrevet hos langt flere raser. Hos noen raser, som chinese crested, ser man at KCS kan være til stede fra øynene åpnes på små valper. I de fleste tilfeller krever sykdommen livslang behandling, og det kan iblant være vanskelig å få full effekt av behandlingen.