(DISTICHIASIS / EKTOPISK CILIUM). TRICHIASIS

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Feilstilte øyehår, med de medisinske betegnelsene distichiasis og ektopisk cilium, er hår som vokser ut på feil sted på øyelokkene.

Distichiasis

Distichiasis innebærer at hår vokser ut gjennom åpningene for talgkjertlene langs øyelokkskantene. Her skal det normalt ikke være noen hår. Man finner ett eller mange hår, de kan falle ut for så å vokse til igjen, og de er av varierende tykkelse og stivhet. Tynne, bløte hår gir ikke vesentlig ubehag, mens tykkere hår er irriterende og kan i noen tilfeller også forårsake sår i hornhinnene. Distichiasishår kan vokse ut i ett eller flere av øyelokkene.

Distichiasishårene kan om nødvendig fjernes ved ulike kirurgiske metoder, men det er alltid en viss gjenvekst. Derfor må prosedyren ofte gjentas. Men mange slike operasjoner vil kunne føre til at kanten på øyelokket ødelegges. Da blir sammensetningen av tårer ikke normal. Ødeleggelse av øyelokkskanten kan også gi problemer med å få spredd tårene utover hornhinnene, og derved dannes ikke den normale, beskyttende tårefilmen.

Trichiasis

Trichiasis betyr at hår fra utsiden av øyelokket ligger mot hornhinnen, slik man f.eks. kan se hos kortnesete hunder med stor nesefold og ved entropion (se dette).

Ektopisk cilium

Et ektopisk cilium kommer også fra bunnen av en talgkjertel i øyelokket, men her svinger håret innover og vokser ut på innsiden av øyelokket. Et slikt stivt hår vil raspe opp og ned på hornhinnen når hunden blunker og forårsaker smertefulle hornhinnesår. Man kan operere bort dette håret slik at hunden ikke lenger har problemer. Men derved skjules defekten som forelå.

Ektopisk cilium

her i det øvre øyelokket på venstre side, er en smertefull tilstand. Det feilstilte håret er lite og kan være vanskelige å få øye på, men man finner som regel samtidig et sår i hornhinnen.

Avlsanbefaling

Hunder med ektopiske cilier eller med uttalt grad av distichiasis/trichiasis bør ikke brukes i avl. Hunder med moderat grad av distichiasis kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis parres med hund fri for lidelsen.