Pulverulent nukleær katarakt

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Pulverulent nukleær katarakt er en type linseforandring som sitter i kjernen i sentrum av linsen.

Årsak

Pulverulent nukleær katarakt er en type linseforandring som sitter i kjernen i sentrum av linsen. Kataraktforandringene medfører ikke tap av synet slik som kan skje ved andre kataraktforandringer, men skaper bare en viss uklarhet i linsene. Pulverulent nukleær katarakt vurderes derfor ikke som like alvorlig som andre ervervede katarakter (se omtale av disse).

De tidligste forandringene kan ses ved øyelysing allerede hos unge dyr, men typiske forandringer vanligvis ikke er utviklet før hunden er 4-5 år gammel. Pulverulent nukleær katarakt ser vi hos hunder av mange raser, som flatcoated retriever, leonberger, schæferhund og cocker spaniel, men er vanlig forekommende først og fremst hos norsk buhund.

Pulverulent nukleær katarakt

- hos en 6-år gammel norsk buhund