Collie eye anomaly (CEA)

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Navnet på denne misdannelsen kan virke misvisende fordi sykdommen også forekommer hos hunder som ikke er av utpregede collie-raser.

CEA

Navnet på denne misdannelsen kan virke misvisende fordi sykdommen også forekommer hos hunder som ikke er av utpregede collie-raser. Men felles for rasene som kan ha CEA er at collie på et tidspunkt har vært krysset inn, og navnet er så godt innarbeidet at det nok er vanskelig å endre.

Graden av øyeforandringer varierer fra små defekter i den bakre delen av øyet, som ikke har noen betydning for hunden, til store defekter med total blindhet på det ene eller begge øyne.

På øyeattestene deles CEA inn i CRD, colobom og komplikasjoner.

CRD

(chorioretinal dysplasi, av og til betegnet CH –choroidal hypoplasi) er den mildeste graden av øyeforandringer ved CEA og forekommer hos praktisk talt alle hunder med CEA.

Forandringene omfatter feilutvikling i et område av årehinnen som gir blodkarforsyning til netthinnen. Samtidig kan det også være forandringer i netthinnen i samme område.

CRD er til stede fra fødsel og vil ikke øke i størrelse med alderen.

Derimot kan forandringer som diagnostiseres hos hunder i 7-8 ukers alder maskeres av pigment når fargen i netthinnen skifter fra valpenes blåfiolette til voksen farge i 3-måneders alder. Denne maskeringen kalles populært for ”go normal”. Men hundene er ikke normale selv om det i praksis ikke vil være mulig å diagnostisere CRD på disse hundene ved senere øyelysing.

Merle-fargede hunder med blå øyne representerer i tillegg en utfordring, fordi svært små forandringer kan væres vanskelig å diagnostisere på disse hundene. CRD medfører ikke merkbar synsnedsettelse hos hunden og er ikke forbundet med smerte.

Alvorlig grad av CEAc

Gjennomskåret øye fra en collievalp med alvorlig grad av CEA. I synsnerven er det en stor grop (colobom) (pil) og netthinnen ligger sammenkrøllet foran den. Valpen var født blind

Colobom

Colobom er en defekt i synsnerven der denne går ut fra øyet. Små colobomer gir ikke nevneverdige synsproblemer for hunden, men de større vil kunne føre til nedsatt syn eller blindhet. Spesielt hos små valper kan små colobomer være vanskelig å diagnostisere. Derfor anbefales det at hunder som skal brukes i avl undersøkes på nytt når de er voksne. Store colobomer kan også føre til komplikasjoner i form av netthinneløsning eller blødning inne i øyet.

Netthinneløsning

Netthinneløsning som en komplikasjon til CEA forårsaker nedsatt syn eller blindhet. Netthinnen kan enten løsne i et avgrenset område, eller den rives løs langs kanten og blir hengende og flagre inne i øyet, bare festet rundt synsnerven. En løsnet netthinne får ikke den nødvendige blodtilførselen, og derfor vil synscellene ødelegges etter kort tid. Hvis netthinnen løsner, skjer dette som oftest i løpet av hundens to første leveår. Valper kan også være født med netthinneløsning, og derved være blinde fra fødselen på det øyet som er unormalt utviklet.

Blødning i øyet

Blødning i øyet kan også ses som en komplikasjon til CEA. Graden av blodfylde kan variere, men blodet vil som regel ikke kunne forsvinne totalt igjen hvis blødning først er oppstått. Imidlertid vil blødningen som regel ikke føre til trykkstigning i øyet, og tilstanden er derfor ikke smertefull for hunden utover den synspåvirkningen som foreligger. CEA er en vanlig øyesykdom. I Norge diagnostiseres mildeste grad av CEA hos mer enn halvparten av de collievalpene som undersøkes. Frekvensen er noe lavere hos shetland sheepdog. Sykdommen nedarves gjennom et samspill av flere gener. Det finnes nå en gentest for CEA, men den tester bare for den mildeste formen av sykdommen (CRD) og ikke for colobom i synsnerven eller for netthinneløsning.