Glaukom og gonioskopi

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Trange avløpsvinkler Glaukom (”grønn stær”) er en øyesykdom som skyldes at væsketrykket inne i øyet blir høyere enn normalt.

Glaukom i høyre øye

Basset hound med glaukom i høyre øye

Årsak

Pektinatligament-dysplasi (PLD) eller goniodysgenese. Trange avløpsvinkler Glaukom (”grønn stær”) er en øyesykdom som skyldes at væsketrykket inne i øyet blir høyere enn normalt. Normalt skal det være en balanse mellom væsken som produseres i øyet og væsken som dreneres ut igjen. Væsken forlater øyet i avløpsvinkelen mellom hornhinne og regnbuehinne (iridocornealvinkelen). Hos hunder med glaukom er det dårligere avløp av væske fra øyet enn normale hunder. Det fører til at væsketrykket inne i øyet kan stige og det utvikles glaukom. Glaukom er en smertefull og alvorlig øyesykdom.

Behandling

Dessverre er det hos hund ikke så god effekt av behandling, og det økte trykket fører til skader på synsnerve og netthinne slik at hunden etter hvert blir blind. Arvelig glaukom er en sykdom som affiserer begge øyne, men det behøver ikke skje trykkstigning i begge øynene samtidig.

Arvelig øyesykdom

Glaukom i sammenheng med unormal utvikling av iridocornealvinkelen er en arvelig øyesykdom som er kjent hos mange hunderaser, for eksempel engelsk og welsh springer spaniel, flat coated retriever, siberian husky, samojed, basset hound, amerikansk cocker spaniel, bouvier des flandres og leonberger.

Faktorer

Det er en sammenheng mellom unormale iridocornealvinkler og glaukom, og det er vist at nære slektninger av glaukom-hunder oftere har unormale vinkler enn hunder fra linjer der det ikke forekommer glaukom. Men det er ikke slik at alle hunder med unormale vinkler utvikler glaukom, heller ikke slik at en hund med normale vinkler med absolutt sikkerhet ikke utvikler glaukom. Flere faktorer er involvert i utvikling av arvelig glaukom, og vi kjenner ikke til alle de medvirkende faktorene. Det er også slik at flere tisper enn hannhunder får glaukom.

Glaukom

Avløpsvinkelen for væske fra øyet sett gjennom en gonioskop-linse. Til venstre ses den brune regnbuehinnen og pupillåpningen. Selve avløpsåpningen (pil) er spent ut av pektinatligamentet, som er en rad tynne, brune fibre.

Gonioskopi

Man kan ikke se direkte ned i avløpet for væske fra øyet (iridocornealvinkelen). Men det er mulig å bedømme avløpsvinkelen ved hjelp av en metode som kalles gonioskopi. En konveks kontaktlinse legges på hornhinnen etter lokalbedøvelse av øyet, og så ser man ned i vinkelen gjennom denne linsen. Gonioskopi er en prosedyre som bør inkluderes som et ledd i øyeundersøkelsen (øyelysingen) av hunder av raser med arvelig glaukom. Det er tilstrekkelig Basset hound med glaukom i høyre øye med undersøkelse én gang i løpet av hundens liv, dette gjøres da vanligvis i forbindelse med den første øyelysingen.

Ut fra gonioskopi-undersøkelsen bedømmes hunden som ”normal”, ”usikker” eller ”affisert” for pektinatligament-abnormalitet (eller –dysplasi), som er betegnelsen på unormale forhold som diagnostiseres ved hjelp av gonioskopi.

Forklaring på betegnelser på attesten:

  • Fibrae latae: Brede fibre i pektinatligamentet
  • Laminae: Større områder er unormale
  • Occlusio: Vinkelen er lukket

Vurdering av resultat:

  • < 25 % unormal: Fri
  • 25-50 % unormal: Usikker (diagnosen er sikker, men vurdering av betydning er usikker)
  • > 50 % unormal: Affisert

Det finnes også glaukomtyper som ikke har sammenheng med dysplasi av pektinatligamentet og hvor gonioskopi derfor ikke har noen verdi. Det viktigste eksemplet på dette i Norge er norsk elghund

​Skjematisk fremstilling

Skjematisk fremstilling av avløpsvinkelen for væske fra øyet mellom regnbuehinnen og hornhinnen. De små pilene viser væskestrømmen i øyet