Dermoid

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Dermoid er betegnelsen på en huddannelse som sitter i hornhinnen eller like i nærheten, hvor det normalt ikke skal være hud.

Årsak

Dermoid er betegnelsen på en huddannelse som sitter i hornhinnen eller like i nærheten, hvor det normalt ikke skal være hud. Dette er en misdannelse som skyldes feil i utviklingen av vev som har samme opprinnelse i fosterstadiet. Små dermoider kan være vanskelige å oppdage hos helt små valper, men etter hvert vil det ofte vokse hår i det misdannede partiet, og det blir mer synlig. Av og til kan dermoider være store og dekke mye av hornhinnen. Det kan også forekomme samtidig misdannelse av øyelokkene.

Alle raser

Dermoid kan ses hos hunder av alle raser, men det er en viss overrepresentasjon hos fransk bulldog og neapolitansk mastiff.

Dermoid hos en neapolitansk mastiff.

En stor del av hornhinnen er dekket av hud med pels

Behandling

Dermoid kan fjernes ved hjelp av kirurgi, men det prosedyren krever høy grad av presisjon. Det kan være vanskelig å få et helt vellykket resultat hvis misdannelsen i hornhinnen er stor eller hvis øyelokkene samtidig er misdannet.

Dermoid hos 4-uker gammel valp

Det er ennå ikke utviklet hår i misdannelsen som ses som en rosa klump i ytterkanten av hornhinnen