Canine multifocal retinopathy (CMR)

Ellen Bjerkås DVM PhD Ret Dipl ECVO Professor em. Norges veterinærhøgskole (NMBU veterinærhøgskolen) 2012

Bilder og tekst nedenfor er hentet fra artikkelen:

Beskrivelse av øyesykdommer som vurderes på ECVO - øyeattestene og som omfattes av avlsanbefalingene for hund.

Påvirkningen på synet varierer fra ingen påvirkning til redusert syn, avhengig av alvorlighetsgrad. Elektroretinografisk undersøkelse (ERG) vil kunne avsløre om netthinnefunksjonen er noe nedsatt.

Lapponian herder med CMR (foto: Kaisa Wickström)

Årsak

Denne typen netthinneforandringene er foreløpig beskrevet hos Australian Shepherd, Cane Corso, Mastiff, Pyreneerhund, Coton de Tulear, Lapponian Herder (en finsk gjeterhund av spisshundtype) og Perro de Presa Canarios. Det er ulike gendefekter som fører til sykdommen hos de ulike rasene, men netthinneforandringene har visse fellestrekk.

Tidlige forandringer i netthinnen ses hos unge hunder som grålige, væskefylte blærer i netthinnen. Disse blærene kan ses så tidlig som i 3-4 måneders alder. Blærene kan senere forsvinne uten å etterlate spor, eller man kan se at de fører til dannelse av arr i netthinnene. Påvirkningen på synet varierer fra ingen påvirkning til redusert syn, avhengig av alvorlighetsgrad. Elektroretinografisk undersøkelse (ERG) vil kunne avsløre om netthinnefunksjonen er noe nedsatt.

Det finnes gentester tilgjengelig for ulike typer av CMR.