Utdannelse

”The eye is that living instrument which conveys the light of the external world into the inner world of the mind, wherein we receive the miraculous gift of vision”.

Praktisk informasjon

Panelmedlemmene i NSVO (kalles øyelysere) er veterinærer som har gjennomgått en lang tilleggsutdannelse med påfølgende eksaminasjon. De første øyelyserne i Norge ble uteksaminert i 1986.

Eksamen er nå felles nordisk og er tredelt med både en lysbildetest, en skriftlig eksamen og en praktisk eksamen med undersøkelse av hunder og katter.

Kandidater som består eksamen gis en autorisasjon av Den norske veterinærforening til å kunne utstede attester for arvelige øyesykdommer hos hund og katt.

Øyelyserne i Norge er godkjent av ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) og kan derfor benytte de europeiske attestene.

Autoriserte øyelysere

Her finner du oversikt over de som har autorisasjon fra Den norske veterinærforening til å utstede attester for arvelige øyesykdommer.

Gebyrer i forbindelse med øyelyserutdanningen

Følgende gebyrer er vedtatt av Veterinærforeningens sentralstyre i april 2015 og gjøres gjeldende fra 1. mai 2015

Gebyr for registrering som aspirant(inkludert første årsgebyr):

Medlemmer av DNV: 5 000 kroner
Andre: 7 500 kroner

Årlig gebyr frem til ferdig utdanning:

Medlemmer av DNV: 5 000 kroner
Andre: 7 500 kroner

Fornyelse av autorisasjon (hvert tredje år):

Alle autoriserte øyelysere: 500 kroner

Gebyrer for øyelyseraspiranter som allerede er opptatt i ordningen før 1. mai 2015

Lysbildetest:
Medlemmer av DNV: 8 000 kroner
Andre: 12 000 kroner

Eksaminasjonsgebyr (avsluttende teoretisk og praktisk eksamen)
Medlemmer av DNV: 15 000 kroner (7 500 kroner x 2)
Ikke medlemmer: 22 000 kroner (11 000 kroner x 2)

Fornyelse av autorisasjon (hvert tredje år):
Alle autoriserte øyelysere: 500 kroner