Lærebok i oftalmologi

Læreboken ble utgitt i 2010 av Ellen Bjerkås. Da boken ble skrevet var hun professor i oftalmologi på Norges veterinærhøgskole (nå NMBU Veterinærhøgskolen) og Diplomate ECVO.

Læreboken

”The eye is that living instrument which conveys the light of the external world into the inner world of the mind, wherein we receive the miraculous gift of vision”.

Den største utfordringen når man studerer oftalmologi er å forstå hvordan øyet er sammensatt, hvordan de ulike komponentene i øyet fungerer og hvordan de sammen med nervebaner og hjerne danner synssystemet. Denne boken er beregnet på veterinærstudenter og på veterinærer i allmenn praksis.