Avlsanbefalinger

Hensikten med øyelysing er todelt. Ved systematisk å undersøke hunder som skal brukes i avl ønsker man å hindre at hunder som har alvorlige arvelige øyesykdommer blir brukt som avlshunder og derved fører anlegget for sykdommen videre til avkommet. Man ønsker også å identifisere hunder som har en arvelig øyesykdom for å kunne hjelpe disse hundene til et best mulig liv.

Avl og helse

Det er en balansegang å avle dyr slik at ønskede egenskaper beholdes eller forbedres, og uønskede egenskaper unngås.

Det stilles store krav til oppdretternes kunnskaper om avl, og til deres vilje til å sette avl av funksjonsfriske dyr som hovedmål.

For å oppnå dette behøves et godt samarbeid mellom veterinærer, genetikere og oppdrettere.